റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഉപദേശകനായ ഈ മനുഷ്യന് സംഭവിച്ച ഇസ്ലാമിന്‍റെ അത്ഭുതം കണ്ട് ലോകം അമ്പരക്കുന്നു
Subscribe to get more videos :